วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาว วิชชุดา เกตไชโย
ชื่อเล่น เรย์
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 3 รหัสนักศึกษา 554188102
เกิดวันที่ 20 ตุลาคม 2535
ภูมิลำเนา  ราชบุรี
เพื่อนสนิท นางสาว จิราภรณ์ พิมพ์จันทร์ (กิ๊ก)ชื่อ นางสาว จิราภรณ์ พิมพ์จันทร์
ชื่อเล่น กิ๊ก
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 3 รหัสนักศึกษา 554188113
เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2536
ภูมิลำเนา  บุรีรัมย์
เพื่อนสนิท นางสาว วิชชุดา เกตไชโย (เรย์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น